FALAFEL ON PITA

Falafel, lettuce, tomato, onion & Tzatziki.

Price: $8.00